شرکت مخابرات استان سمنان
صفحه اول
تماس با ما
RSS
دوشنبه ٠٣ تير ١٣٩٨ - |

راهنمای نصب مودمCOMTREND

 اگر مدل مودم خود را نمی دانید این راهنما را مطالعه نمایید.


مرور گر خود را باز کنید و روی نوار آدرس 192.168.1.1 را وارد کنید. صفحه مربوط به مودم باز می شود واز شما رمزعبور می خواهد.

 

Username:root

Password:12345

پس از ورود به صفحه مودم تنظیمات مربوط به QuickSetupصورت پیش فرض باز می شود.البته شما می توانید از منوی سمت چپ نیز گزینه  ترتیب  انجام دهید

به طور پیش فرض مودم سعی می کندپارامتر پارامترهای مربوط بهdsl را پیدا کند. احتمال اندکی وجود دارد که مودم موفق به پیدا کردن پارامتر های dsl نشود وبه شما پیغام خطا دهد.

در این صورت گزینه ی Dsl Auto-Connectانتخاب نکنید. در این صورت باید پارامتر ها را به صورت دستی پر کنید مقدار vpi را 0 و vci را 35 قرار دهید. 

 

در قسمت Connection Type  همان گزینه ی پیش فرض (PPPOE) را انتخاب کنید.

Username  و Passwoprd ی که از شرکت مخابرات دریافت کرده ایم را وارد می کنیم.

در ادامه گزینه های Enable NAT وEnable Firewall  وBridge PPPOE  باید انتخاب شوند.

 

 در بخش بعدی هر دو گزینه ی Enable IGMP Multicast  و Enable WAN Service  را انتخاب کنید.

 در بخش Device Setup  تنظیمات پیش فرض را تغییر ندهیدتنظیمات باید به صورت زیر باشد.

 در بخش wireless Setup  گزینه ی Enable wireless و را انتخاب کنید و نام وایرلس اتاق خود را وارد نمایید.

 در آخر خلاصه ای از تنظیمات شما ارایه می شود.در این بخش بر Save/Reboot  کلیک کنید.